Chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 57 khoản 1 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển quyền sử dụng đất lần cuối phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: -a) Đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang ao, hồ, đầm để trồng trọt, làm muối, nuôi trồng thủy sản;

c) Chuyển từ đất rừng chuyên dùng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang Các mục đích sử dụng khác thuộc đất nông nghiệp; — -d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp mà Nhà nước chưa giao thu tiền sử dụng đất sang đất Nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất Cho thuê đất phi nông nghiệp;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng công cộng, kinh doanh, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Không phải đất thương mại, dịch vụ mà là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất thương mại, dịch vụ, phi nông nghiệp sang đất sản xuất phi nông nghiệp.

Tại khoản 2 của điều này, khi điều này Khi hết thời hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 4 Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện theo hệ thống sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Theo quy định trên thì bạn có thể chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, dù có chuyển đổi hay không thì các cơ quan nhà nước có liên quan cũng cần căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Cấp đất Diện tích đã được cơ quan nhà nước có liên quan phê duyệt, nhu cầu sử dụng đất được xác định trong dự án đầu tư, việc chuyển mục đích sử dụng đất của các bên được quy định tại Điều 52 của Luật Đất đai.

Thủ tục: Bạn phải nộp đơn đề nghị chuyển đổi quyền sử dụng đất (theo mẫu), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. , Quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác gắn liền với Bộ Tài nguyên và Môi trường là tài nguyên đất sẽ được xem xét, giải quyết theo trình tự pháp luật.

Về nghĩa vụ tài chính, chúng tôi không thể trả lời chính xác vì bạn không trình bày rõ nguồn nông sản bạn đã sử dụng. Nhưng về cơ bản, khi có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước thì bạn phải nộp phần chênh lệch giữa giá đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Nhân viên tài nguyên tính toán hồ sơ cụ thể dựa trên bảng giá đất nơi có đất.

Luật sư tại Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365