Chuyển đất 50 năm thành đất ở như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 57 Khoản 1 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển mục đích sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có liên quan, bao gồm: -a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, trồng rừng đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang ao, hồ, đầm để trồng trọt, làm muối, nuôi trồng thủy sản;

c) Từ chuyên dùng đất rừng, đất rừng phòng hộ; Đất rừng sản xuất chuyển sang mục đích sử dụng khác thuộc nhóm đất nông nghiệp; — -d) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp;

đ) Đất phi nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng từ đất nhà nước không thu tiền sử dụng đất sang đất nhà nước giao đất phi nông nghiệp có quyền sử dụng đất, cho thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất thương mại, sản xuất, phi nông nghiệp có mục đích công cộng không phải là đất thương mại, dịch vụ mà là đất thương mại, dịch vụ; chuyển từ đất thương mại, dịch vụ đất sản xuất phi nông nghiệp sang đất làm địa điểm sản xuất phi nông nghiệp. – – Tại khoản 2 Điều này, khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; hệ thống sử dụng đất, việc sử dụng các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phụ thuộc vào thời điểm chuyển mục đích sử dụng cuối cùng Loại đất sau.

Theo quy định trên, bạn có thể nộp hồ sơ đến sở nông nghiệp xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước có liên quan cũng cần căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và yêu cầu sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có liên quan phê duyệt. Được hướng dẫn trong dự án. Đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư, việc thay đổi mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 52 của Luật Đất đai.

Thủ tục: Bạn phải nộp đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. Đất (theo mẫu), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất do cơ quan tài nguyên và môi trường xem xét, quản lý đất đai theo quy định của pháp luật. – — Luật sư tại Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365