Chương trình đặt tên bất động sản Hà Nội

Trả lời: Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Quyết định số 158/2002 / QĐ-UB ngày 25/11/2002, một trong những điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất là người nhận chuyển nhượng phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Thủ tục như sau:

1. Các giấy tờ được tạo ra bao gồm: yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất (theo mẫu), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu). — -2. Các tài liệu gốc được ký gửi tại thành phố công chứng thành phố hoặc ủy ban nhân dân tại khu vực nơi đất được nhượng lại. Các cơ quan trên phải hoàn thành các thủ tục công chứng và chứng nhận trong vòng ba ngày kể từ ngày nhận được tài liệu. 3. Bên nhận và bên nhận phải nộp thuế chuyển nhượng đất theo quy định. Cơ quan thuế phải xác định thuế và phí trong vòng ba ngày trên cơ sở chứng từ công chứng và tổ chức thu tiền theo quy định.

4. Người thụ hưởng quyền sở hữu đất phải nộp tất cả các tài liệu và chứng từ đã được thanh toán. Thực hiện theo các bước trên tại Văn phòng quản lý đất đai (nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu đã được cấp bởi Ủy ban nhân dân thành phố) hoặc Ủy ban nhân dân. Khu vực (nếu ủy ban nhân dân khu vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để hoàn tất quá trình đăng ký, vui lòng chuyển tên sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giáo sư Fan Qingping, Giáo sư Hồng Hà, N ° 8 Đinh Ngang, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365