Công dân nước ngoài cũng kế thừa Việt Nam

Trả lời: Theo luật, người nước ngoài cũng có quyền thừa kế bất động sản tại Việt Nam. Sự khác biệt về thừa kế (bất động sản) giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài chỉ được thể hiện trong tên của chủ sở hữu. Công dân Việt Nam có quyền sở hữu tài sản thừa kế của họ. Người nước ngoài chỉ có thể hưởng lợi từ giá trị tài sản được thừa kế, chứ không phải tên của chủ sở hữu (nếu họ không phải là đối tượng của quyền sở hữu nhà ở Việt Nam theo luật). -Vì vậy, bạn có quyền thừa kế quyền thừa kế từ cha mẹ. Nếu theo luật bạn không được phép sở hữu nhà ở Việt Nam, bạn không thể bán nhà và chuyển ra nước ngoài.

Thầy Han Ping Qingping Hongha, số 8 Đinh Ngang

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365