Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

VIP cung cấp lãi suất thẻ tín dụng thị trường thấp 15% mỗi năm. Lãi suất phí thẻ tín dụng được tính bằng cách chia cho Bit theo loại giao dịch. Đối với giao dịch thấu chi tiền mặt, tiền lãi là từ ngày khách hàng hoàn thành giao dịch cho đến khi giá trị giao dịch được thanh toán đầy đủ.

Đối với giao dịch mua và bán, dịch vụ và tiền lãi là số lượng giao dịch được thực hiện bởi khách hàng mỗi ngày dựa trên giá trị giao dịch và thời gian. Nếu khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị của giao dịch trong thời gian thanh toán được nêu trong bảng sao kê, tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi suất bằng 0% lãi suất.

Với thẻ tín dụng của Havana, khách hàng có thể được hưởng tới 45 ngày miễn lãi khi mua và bán hàng hóa và dịch vụ. Số ngày miễn lãi thực tế phụ thuộc vào thời gian khách hàng hoàn thành giao dịch. Ngày báo cáo càng dài, ngày càng không có lãi.

Nếu bạn thanh toán đầy đủ theo thông báo trước hoặc ngày đáo hạn gần nhất và thanh toán vào ngày đầu tiên của chu kỳ mua hàng, vui lòng tham khảo tuyên bố sau, khách hàng sẽ được giảm giá không lãi suất 45 ngày.

Để tránh không tính lãi khi sử dụng thẻ tín dụng, xin lưu ý: chỉ sử dụng thẻ để mua hàng hóa và dịch vụ, và không sử dụng tiền ứng trước và thanh toán đầy đủ khi sử dụng thẻ để mua sắm.

(Nguồn: VIP)

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365