Từ năm 2021, BHYT có được hưởng quyền lợi khi khám bệnh thông tuyến?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 22, Điều 3 Luật BHYT, bắt đầu từ ngày 01/01/2021, người có thẻ BHYT không xuất trình tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo đúng tiêu chuẩn thì quỹ. Bảo hiểm y tế thanh toán theo mức sau:

– Bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú .—— Bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú (hiện nay là 60%) .-

Tại bệnh viện khu vực: 100% chi phí khám chữa bệnh.

Đối với gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, người nhà tham gia BHYT sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Hoàn cảnh kinh tế, nếu người tham gia BHYT sinh sống tại thành phố đảo, huyện đảo không tự đi khám chữa bệnh người nghèo thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện. Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương nhập viện theo tỷ lệ nhập viện quy định.

Theo quy định tại Điều 22 khoản 1 của Luật này thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh được tính như sau:

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

– sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ ; Cán bộ, hạ sĩ quan nghiệp vụ công tác trong Công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, học viên, hạ sĩ quan, nhân viên công an nhân dân phục vụ có thời hạn; thu nhập của người làm công tác mật mã như quân nhân; học viên mật mã học tại các trường quân đội theo chế độ, chính sách Sinh viên, công an đánh giá cao chế độ, chính sách.

– Người có công với cách mạng, cựu chiến binh.

Trẻ em dưới 6 tuổi .—— Quyền được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng .—— Gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội kém; sống trong điều kiện kinh tế – xã hội Người ở vùng đặc biệt khó khăn; người sống ở thành phố trực thuộc trung ương, huyện đảo trên đảo. Cha mẹ của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con là đạo sĩ; người có công với cách mạng thì cung cấp lương thực, thực phẩm cho người không công nuôi dưỡng.

– Nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn mức quy định của nhà nước và chi phí khám chữa bệnh thấp hơn mức bình thường. – Người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên mà mức chia sẻ chi phí khám bệnh, chữa bệnh của năm đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự khám bệnh, chữa bệnh theo mức phù hợp.

— 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh — lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng — Thân nhân có công với cách mạng (trừ cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng; Con nhà tu hành; người có công giáo dục liệt sĩ) .—— Người thuộc diện hộ cận nghèo .—— 80% chi phí khám bệnh của các đối tượng khác.

Luật sư Fan Thành Hữu Đoàn Luật sư TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365