Nếu vợ không đóng bảo hiểm thì chồng có quyền sinh sản không?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 31 Khoản 1 Luật An sinh xã hội năm 2014 quy định lao động nam đóng bảo hiểm xã hội khi sinh con cùng vợ thì được hưởng. Nghỉ thai sản. Do đó, nếu bạn nữ chưa tham gia BHXH mà bạn đóng từ năm 2010 thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Theo Điều 34, khoản 2, khi phụ nữ sinh con, bạn được nghỉ 5 ngày. Nếu phụ nữ sinh con phải phẫu thuật và thai nhi dưới 32 tuần tuổi thì bạn được nghỉ 7 ngày làm việc. Đối với trường hợp sinh đôi, chồng được nghỉ 10 ngày đối với con từ đủ ba tháng tuổi trở lên, cứ thêm mỗi con được nghỉ 3 ngày. Vợ sinh đôi trở lên phải phẫu thuật được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này được tính trong 30 ngày đầu kể từ ngày sản phụ sinh con. .

Mức hưởng chế độ thai sản đối với người chồng quy định tại Điều 39 được tính bằng 24 ngày tiền lương tháng nghỉ thai sản chia cho 24 ngày. Do đó, mức trợ cấp = mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ thai sản chia cho 24 (ngày) rồi nhân với số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ thai sản của chồng. Điều 38 Luật BHXH năm 2014 và Thông tư 59/2015 / Điều 9 TT-BLĐTBXH quy định trường hợp sinh con mà chỉ có cha tham gia BHXH thì được trợ cấp cố định bằng hai lần mức lương cơ sở. . Tháng sinh của mỗi người. Người cha đủ điều kiện phải đóng đủ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh mẹ.

Vì bạn đã đóng bảo hiểm từ năm 2010 nên vợ bạn đã Quyền được hưởng một lần, và mức trợ cấp hiện nay là 2 lần mức lương cơ sở, tương ứng phụ cấp 2 x 1.490.000 đồng = 2.980.000 đồng (bắt đầu từ ngày 01/07/2020 mức lương cơ sở là 1.600. Tuy nhiên, do Quốc hội quy định-19 Do đó, quyết định không tăng lương cơ sở kể từ ngày 1/7/2020 cho đến khi có thông báo mới nên mức lương cơ sở vẫn áp dụng là 1.490.000 (đồng).

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365